tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Mobil ödeme için elektronik sistem kurulacak

Mobil ödeme için elektronik sistem kurulacak-turker-taktak

Mobil ödeme için elektronik sistem kurulacak

Tebliğle, “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde dahilinde mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilat yapılacak.

Mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasıyla ilgili satış, tahsilat Amazon insan duygularını anlayabilen bir cihaz geliştiriyor ve elektronik belge uygulamaları yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflere sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen satış, ödeme-tahsilat işlemleri  yapılacak.

Bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreç başladı. Buna ilişkin olarak bakanlıkça izin verilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturuluyor.

Elektronik belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi diğer elektronik belgeler) düzenlenecek.

Elektronik belgelerin İletilmesi, alınması ve saklama hizmetleriyle ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda GİB’den izin almış özel entegratör kuruluşlar da görev yapacak.

Ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülecek.

Düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, sms, bankacılık uygulamaları) veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi de zorunlu hale gelecek. 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın