tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Kurul Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı

Kurul Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı türker taktak

Kurul Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurul Kararı Resmi Gazetede yayınlandı, kişilerin elektronik posta adreslerine ve SMS ile reklam bildirimleri ve aramaları yönlendirmeleri konusundaki karar açıklandı.

İlgili Karar Özeti; Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen ilke kararı alınması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları konusunda kurul kararı yayınlandı.

  • geldiği hususunda Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (Kurum) intikal eden çok sayıda başvuru ile bu kapsamda yürütülmekte olan incelemeler çerçevesinde ulaşılan tespitler dikkate alınarak;

    – İlgili kişilerin rızalarını almadan ve Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan işleme şartlarını sağlamadan, telefon numaralarına SMS göndermek.

  • Arama yapmak veya e-posta adreslerine posta göndermek suretiyle reklam içerikli ileti yönlendiren veri sorumluları ile veri sorumluları adına reklam içerikli mesaj/e-posta göndermek veya arama yapmak amacıyla ilgili kişilerin açık rızaları bulunmaksızın bu verileri kullanan veri işleyenlerin söz konusu veri işleme faaliyetlerini Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca derhal durdurması gerektiği,

    – Kanunun 12 nci maddesi kapsamında veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

  • – Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetlerde bulunan veri sorumluları hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği,

    – Bahse konu şekilde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de göz önüne alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 136 ncı maddesi çerçevesinde. İlgili veri sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için konunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine ve bu İlke Kararının Kurumun internet sitesi ile Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Güney korede windows yasağı şoku

Güney korede windows yasağı şoku-turker-taktak

Güney korede windows yasağı şoku soğuk duş etkisi yarattı, windows korede yasaklanabilir.

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows birçok devletin resmi kurumlarında da dahil olmak üzere sıkça kullanılıyor.

Hükümetler bu durumdan biraz rahatsız olsa da yine de çoğu dünya ülkesinde Windows kullanılmaya devam ediyor. Artık birçok ülke Windows bağımlılığından kurtulmak istiyor. Güney kore Windows yasağı ile ilgili de farklı çözümler aramakta. Güney kore windowsu resmi kurumlarda kullanmayı bırakmak üzere.

Güney korede windows yasağı şoku; Windows yerine açık kaynak kodlu Linux’u tercih edecek olan Güney Kore hükümeti maliyeti gittikçe düşürüyor. Resmi kurumlar her bilgisayar için ayrı bir Windows lisansı almak zorunda olduğu için çok fazla maliyet oluşturuyor.

Hükümetleri rahatsız eden bu problem çözüme kavuşacak. Türkiye’de de Windows yerine Linux temelli pardus sisteminin de kullanılacağı iddialar arasında yer alıyor.

Güney korede windows yasağı şoku ile resmi kurumlar gündemi tartışır oldu. Özellikle de tüm dünya ülkelerinde de gündem olmayı başaran windows yasağı güvenlik açısından ve maliyet açısından da tartılaşan teknoloji konuları arasına girdi. Özellikle maddi açıdan da büyük gündem yaratan bu dünya ülkelerinde de büyük yankı uyandırdı.